Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 54 Toán 2 Kết nối tri thức: Trong đợt...

Bài 3 trang 54 Toán 2 Kết nối tri thức: Trong đợt đi trại hè, Nam vẽ được 11 bức tranh, Mai vẽ được ít hơn Nam 3 bức tranh...

Giải bài 3 trang 54 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 14: Luyện tập chung (phần luyện tập)

Câu hỏi: Trong đợt đi trại hè, Nam vẽ được 11 bức tranh, Mai vẽ được ít hơn Nam 3 bức tranh. Hỏi Mai vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Giải:

Quảng cáo

Mai vẽ được số bức tranh là:

11 – 3 = 8 ( bức tranh)

Đáp số: 8 bức tranh