Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 54 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính nhẩm...

Bài 1 trang 54 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính nhẩm 7 + 6...

Giải bài 1 trang 54 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 14: Luyện tập chung (phần luyện tập)

Câu hỏi: Tính nhẩm?

Giải:

7 + 6 = 13              8 + 4 = 12                6 + 8 = 14                 9 + 7 = 16

Quảng cáo

13 – 7 = 6               12 – 8 = 4                  14 – 6 = 8                  16 – 9 = 7

13 – 6 = 7               12 – 4 = 8                  14 – 8 = 6                  16 – 7 = 9