Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 81 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính

Bài 1 trang 81 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính...

Giải bài 1 trang 81 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 21: Luyện tập chung

Câu hỏi: Tính

41 + 19                   67 + 3                 76 + 14

Giải: 

41 + 19 = 60                   67 + 3 = 70                 76 + 14 = 90