Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 5 trang 81 Toán 2 Kết nối tri thức: Chuột túi...

Bài 5 trang 81 Toán 2 Kết nối tri thức: Chuột túi tham gia một cuộc thi nhảy xa...

Giải bài 5 trang 81 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 21: Luyện tập chung

Câu hỏi: Số?

Chuột túi tham gia một cuộc thi nhảy xa. Lần thứ nhất từ tảng đá màu đỏ, chuột túi nhảy qua 4 tnarg đá và được 25 điểm (như hình vẽ) Lần thứ hai, từ tảng đá màu đỏ chuột túi nhảy qua 6 tảng đá.

a) Lần thứ hai, chuột túi được ? điểm
b) Cả hai lần nhảy, chuột túi được ? điểm

Quảng cáo

Giải: 

a) Lần thứ hai, chuột túi được 30 điểm

b) Cả hai lần nhảy, chuột túi được 55 điểm