Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 90 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Tính?

Bài 1 trang 90 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Tính?...

Giải bài 1 trang 90 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 23: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Câu hỏi: Tính?

Giải: