Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 5 trang 88 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Rô-bốt...

Bài 5 trang 88 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Rô-bốt đi theo thứ tự các số là kết quả của các phép tính dưới đây...

Giải bài 5 trang 88 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 22: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số – luyện tập

Câu hỏi: Rô-bốt đi theo thứ tự các số là kết quả của các phép tính dưới đây. Rô-bốt sẽ đến được tàu hoả, ô tô hay máy bay?

Giải: Rô-bốt sẽ đến được máy bay