Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 92 Toán 2 Kết nối tri thức: Đặt tính...

Bài 1 trang 92 Toán 2 Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính 54-27...

Giải bài 1 trang 92 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 23: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Phần luyện tập

Câu hỏi: Đặt tính rồi tính

54 – 27      72 – 36         50 – 25          95 – 48

Giải: