Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 93 Toán 2 Kết nối tri thức: Tìm chữ...

Bài 2 trang 93 Toán 2 Kết nối tri thức: Tìm chữ số thích hợp...

Giải bài 2 trang 93 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 23: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Phần luyện tập

Câu hỏi: Tìm chữ số thích hợp

Giải: