Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 28 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 2 trang 28 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Tính...

Giải bài 2 trang 28 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Câu hỏi: Điền số

Giải: