Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 37 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 2 trang 37 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Trên xe có 14 bạn, đến điểm dừng có 3 bạn xuống xe...

Giải bài 2 trang 37 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Câu hỏi: Trên xe có 14 bạn, đến điểm dừng có 3 bạn xuống xe. Hỏi lúc đó trên xe còn lại bao nhiêu bạn?

Giải: 

Trên xe còn lại số bạn là:

Quảng cáo

14 – 3 = 11 ( bạn)

Đáp số: 11 bạn