Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 44 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính nhẩm...

Bài 2 trang 44 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính nhẩm 15 -5...

Giải bài 2 trang 44 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (phần luyện tập)

Câu hỏi: Tính nhẩm

15 – 5                 15 – 6                 15 – 7

15 – 8                15 – 9                15 – 10

Quảng cáo

Giải:

15 – 5 = 10                15 – 6 = 9                15 – 7 = 8

15 – 8 = 7                  15 – 9 = 6                15 – 10 = 5