Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 51 Toán 2 Kết nối tri thức: Trên sân...

Bài 2 trang 51 Toán 2 Kết nối tri thức: Trên sân có 14 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt?...

Giải bài 2 trang 51 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Câu hỏi: Trên sân có 14 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt?

Giải:

Số con vịt trên sân là:
14 + 5 = 19 (con)
Đáp số: 19 con vịt

Quảng cáo

Hoạt động: Trong hội thi hát quan họ, thôn Thượng tham gia 9 tiết mục, thôn Hạ tham gia ít hơn thôn Thượng 3 tiết mục. Hỏi thôn Hạ tham gia bao nhiêu tiết mục?

Giải: Số tiết mục thôn Hạ tham gia là:
9 – 3 = 6 (tiết mục)
Đáp số: 6 tiết mục