Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 77 Toán 2 Kết nối tri thức: Con tàu...

Bài 2 trang 77 Toán 2 Kết nối tri thức: Con tàu nào ghi phép tính đúng...

Giải bài 2 trang 77 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 20: Phép cộng (có nhớ) Số có hai chữ số với số có hai chữ số – phần luyện tập

Câu hỏi: Con tàu nào ghi phép tính đúng

Giải:

Con tàu màu xanh lá cây 23 + 18 = 41 (Là phép tính đúng)