Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 77 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính rồi...

Bài 3 trang 77 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính rồi tìm thùng hoặc bao hàng thích hợp...

Giải bài 3 trang 77 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 20: Phép cộng (có nhớ) Số có hai chữ số với số có hai chữ số – phần luyện tập

Câu hỏi: Tính rồi tìm thùng hoặc bao hàng thích hợp

Giải: Nối thùng với bao hàng tương ứng với phép tính như sau