Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 32 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 3 trang 32 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Tính kết quả của các phép tính ghi ở bậc thang...

Giải bài 3 trang 32 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (phần luyện tập)

Câu hỏi: a) Tính kết quả của các phép tính ghi ở bậc thang
b) Những phép tính nào có kết quả bằng nhau?

Giải: 

  • 9 + 5 = 14
  • 7 + 4 = 11
  • 8 + 6 = 14
  • 6 + 7 = 13
  • 9 + 7 = 16