Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 34 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 3 trang 34 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Những đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau?...

Giải bài 3 trang 34 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 8: Bảng cộng (qua 10)

Câu hỏi: a) Những đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau?
b) Trong bốn đèn lồng màu đỏ, đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất, đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả bé nhất?

Giải: a) Những đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau là 7 + 5 và 4 + 8 và 9 + 3

Quảng cáo

b) Đèn lồng màu đỏ ghi phép tính có kết quả lớn nhất là: 8 + 7

Đèn lồng màu đỏ ghi phép tính có kết quả bé nhất là: 6 + 5