Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 28 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 4 trang 28 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Tìm cá cho mèo...

Giải bài 4 trang 28 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Câu hỏi: Tìm cá cho mèo?

Giải: