Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 35 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 4 trang 35 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Điền dấu ><=...

Giải bài 4 trang 35 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 8: Luyện tập – Bảng cộng (qua 10)

Câu hỏi: Điền dấu ><=

a) 6 + 6 ? 11                    b) 9 + 3 ? 3 + 9

7 + 5 ? 12                        9 + 2 ? 7 + 7

Quảng cáo

Giải: 

a) 6 + 6 > 11                    b) 9 + 3 = 3 + 9

7 + 5 = 12                        9 + 2 < 7 + 7