Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 39 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 4 trang 39 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Một bạn đã xếp các khối lập phương nhỏ thành ba hình A, B, C...

Giải bài 4 trang 39 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 10: Luyện tập chung

Câu hỏi: Một bạn đã xếp các khối lập phương nhỏ thành ba hình A, B, C  (như hình vẽ)

a) Hình nào có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất?
b) Hình A và B có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ?

Quảng cáo

Giải: 

a) Hình có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất là A

b) Hình A và B có tất cả: 8 + 6 = 14 khối lập phương nhỏ