Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 5 trang 30 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 5 trang 30 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Để giúp đỡ các bạn học sinh ở vùng khó khăn, lớp em đã quyên góp được 8 thùng quần áo và 5...

Giải bài 5 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (phần luyện tập)

Câu hỏi: Để giúp đỡ các bạn học sinh ở vùng khó khăn, lớp em đã quyên góp được 8 thùng quần áo và 5 thùng sách vở. Hỏi cả quần áo và sách vở, lớp em đã quyên góp được bao nhiêu thùng?

Giải:

Quảng cáo

Lớp em quyên góp được tổng số thùng là:

8 + 5 = 13 ( thùng)

Đáp số: 13 thùng