Trang chủ Lớp 3 SGK Toán 3 - Cánh diều Bài 1,2,3,4 trang 89 Toán lớp 3 tập 2 Cánh diều: Diện...

Bài 1,2,3,4 trang 89 Toán lớp 3 tập 2 Cánh diều: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông...

Giải bài Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông trang 88, 89 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2, 3, 4 trang 89 Toán lớp 3 tập 2 – Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đề bài: Tính diện tích mỗi hình vuông sau: Tính diện tích thẻ thư viện sau

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1. Tính diện tích mỗi hình chữ nhật sau:

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng (cùng đơn vị đo).

a)   Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15 cm2

b)    Diện tích hình chữ nhật là:

4 x 8 = 32 (cm2)

Đáp số: 32 cm2

Bài 2. Tính diện tích mỗi hình vuông sau:

Diện tích hình vuông bằng cách lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

a)   Diện tích hình vuông là:

5 x 5 = 25 (cm2)

Đáp số: 25 cm2

b)  Diện tích hình vuông là:

Advertisements (Quảng cáo)

4 x 4 = 16 (cm2)

Đáp số: 16 cm2

Bài 3

a) Tính diện tích thẻ thư viện sau:

b) Tính diện tích con tem sau:

a) Diện tích thẻ thư viện = chiều dài x chiều rộng (cùng đơn vị đo).

b) Diện tích con tem bằng cách lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

a) Diện tích thẻ thư viện là:

9 x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: 54 cm2

b)  Diện tích con tem là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9 cm2