Trang chủ Lớp 3 SGK Toán 3 - Cánh diều Bài 1,2,3,4,5 trang 86,87 Toán 3 tập 2 Cánh diều: Đơn vị...

Bài 1,2,3,4,5 trang 86,87 Toán 3 tập 2 Cánh diều: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông...

Giải bài Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông trang 86, 87 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2, 3 trang 86; bài 4, 5 trang 87 Toán lớp 3 tập 2 – Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đề bài: Hình B gồm ? ô vông 1 cm2. 

Bài 1. Số?

– Đếm số ô vuông ở mỗi hình.

– Diện tích của mỗi hình bằng số ô vuông vừa đếm được.

Bài 2. Tính (theo mẫu):

Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị xăng-ti-mét vuông vào sau kết quả.

Bài 3. Số ?

Diện tích của mỗi hình bằng số ô vuông đếm được.

Advertisements

Bài 4. Theo em, bạn nào nói đúng?

So sánh diện tích hai hình rồi kết luận bạn nào đúng, bạn nào sai.

Hình A gồm 6 ô vuông lớn bằng nhau.

Hình B gồm 24 ô vuông nhỏ bằng nhau.

Một ô vuông lớn ở hình A bằng 4 ô vuông nhỏ ở hình B.

Do đó hình A cũng có 24 ô vuông nhỏ bằng nhau.

Vậy diện tích hình A và hình B bằng nhau.

Bạn Hiền nói đúng.