Trang chủ Lớp 3 SGK Toán 3 - Cánh diều Giải bài 1,2,3 trang 83,84 Toán lớp 3 Cánh diều tập 2:...

Giải bài 1,2,3 trang 83,84 Toán lớp 3 Cánh diều tập 2: Diện tích một hình...

Giải bài Diện tích một hình trang 83, 84 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1 trang 83; bài 2, 3 trang 84 Toán lớp 3 tập 2 – Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đề bài: Diện tích mỗi hình sau gồm bao nhiêu ô vuông? Những hình nào có diện tích bằng nhau?

Bài 1. Diện tích mỗi hình sau gồm bao nhiêu ô vuông?

Đếm số ô vuông của từng hình.

Diện tích hình A gồm 3 ô vuông.

Diện tích hình B gồm 7 ô vuông.

Diện tích hình C gồm 6 ô vuông.

Diện tích hình D gồm 7 ô vuông.

Bài 2. Các hình dưới đây được tạo thành từ các ô vuông như nhau:

Trả lời các câu hỏi:

a) Những hình nào có diện tích bằng nhau?

b) Hình nào có diện tích lớn hơn diện tích hình A?

Đếm số ô vuông của từng hình rồi so sánh.

Hình A gồm 4 ô vuông.

Hình B gồm 3 ô vuông.

Advertisements

Hình C gồm 4 ô vuông.

Hình D gồm 5 ô vuông.

Hình E gồm 4 ô vuông.

a) Các hình có diện tích bằng nhau là: Hình A, hình C và hình E.

b) Hình D có diện tích lớn hơn diện tích hình A.

Bài 3. Quan sát hình rồi thực hiện các yêu cầu sau:

a) Hình A gồm mấy ô vuông? Hình B gồm mấy ô vuông? Hình C gồm mấy ô vuông?

b) So sánh diện tích hình A với tổng diện tích hình B và hình C.

a) Đếm số ô vuông ở mỗi hình.

b) Tính tổng diện tích hình B và hình C rồi so sánh với diện tích hình A.

a) Hình A gồm 18 ô vuông; hình B gồm 10 ô vuông; hình C gồm 8 ô vuông.

b) Diện tích hình A bằng tổng diện tích hình B và hình C.