Vở bài tập Địa lí 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Địa lí 4
Câu 4 trang 68 VBT Địa lý 4: Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp...
Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp rồi ghi vào dòng trống ở cuối bảng.
Câu 5 trang 68 VBT Địa lớp 4: Một số hoạt động khai thác tài nguyên biển ở nước ta:
Em hãy kể một số hoạt động khai thác tài nguyên biển ở nước ta.
Câu 5 trang 65 Vở bài tập Địa lí 4: Một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ của...
Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ của nước ta.
Câu 1 trang 66 VBT Địa lớp 4: Dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng; đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, các đồng...
– Dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng; đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, các đồng bằng duyên hải miền Trung; các cao nguyên ở Tây Nguyên.
Quảng cáo


Câu 3 trang 64 VBT Địa lý 4: Theo em, những nơi nào đánh bắt nhiều hải sản nhất ở nước ta?
Theo em, những nơi nào đánh bắt nhiều hải sản nhất ở nước ta?
Câu 4 trang 64 VBT Địa lớp 4: Sắp xếp các hình dưới đây theo thứ tự đánh bắt đến xuất khẩu hải sản...
Sắp xếp các hình dưới đây theo thứ tự đánh bắt đến xuất khẩu hải sản rồi ghi vào dòng trống ở cuối các hình:
Câu 2 trang 64 VBT Địa lớp 4: Nước ta đang khai thác những loại khoáng sản nào ở biển Đông?
Nước ta đang khai thác những loại khoáng sản nào ở biển Đông?

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...