Vở bài tập Địa lí 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Địa lí 4
Câu 4 trang 68 VBT Địa lý 4: Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp...
Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp rồi ghi vào dòng trống ở cuối bảng.
Câu 5 trang 68 VBT Địa lớp 4: Một số hoạt động khai thác tài nguyên biển ở nước ta:
Em hãy kể một số hoạt động khai thác tài nguyên biển ở nước ta.
Câu 5 trang 65 Vở bài tập Địa lí 4: Một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ của...
Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ của nước ta.
Câu 1 trang 66 VBT Địa lớp 4: Dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng; đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, các đồng...
– Dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng; đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, các đồng bằng duyên hải miền Trung; các cao nguyên ở Tây Nguyên.

Quảng cáo
Câu 3 trang 64 VBT Địa lý 4: Theo em, những nơi nào đánh bắt nhiều hải sản nhất ở nước ta?
Theo em, những nơi nào đánh bắt nhiều hải sản nhất ở nước ta?
Câu 4 trang 64 VBT Địa lớp 4: Sắp xếp các hình dưới đây theo thứ tự đánh bắt đến xuất khẩu hải sản...
Sắp xếp các hình dưới đây theo thứ tự đánh bắt đến xuất khẩu hải sản rồi ghi vào dòng trống ở cuối các hình:
Câu 2 trang 64 VBT Địa lớp 4: Nước ta đang khai thác những loại khoáng sản nào ở biển Đông?
Nước ta đang khai thác những loại khoáng sản nào ở biển Đông?

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 69: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: Trên bao dặm...
Đọc hiểu Đề số 69: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: Trên bao dặm...
Đọc hiểu Đề số 68: Anh chị hãy đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: ...
Đọc hiểu Đề số 68: Anh chị hãy đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Theo...
Đọc hiểu Đề số 67: Đọc đoạn thơ sau đây và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Tiếng ghi ta nâu...
Đọc hiểu Đề số 67: Đọc đoạn thơ sau đây và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Tiếng ghi ta nâu...
Đọc hiểu Đề số 65: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Trên mạng xã hội, mỗi người là một ông...
Đọc hiểu Đề số 65: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Trên mạng xã hội, mỗi người là một ông...
Đọc hiểu Đề số 66: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu trong bài VẾT NỨT VÀ CON KIẾN
Đọc hiểu Đề số 66: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu trong bài VẾT NỨT VÀ CON KIẾN. Xác định phương...
Đọc hiểu Đề số 64: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ hay...
Đọc hiểu Đề số 64: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ hay...