Vở bài tập Lịch sử 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Lịch sử 4
Câu 3 trang 52 Vở bài tập Lịch sử 4: Bài 30. Tổng kết – VBT Lịch sử 4
Lịch sử Việt Nam phát triển qua nhiều thời kì, mỗi thời kì có những đặc điểm riêng độc đáo. Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ II TCN, nhà nước Văn Lang –
Câu 2 trang 49 Vở bài tập Lịch sử 4: Tên di tích
Dưới đây là tên một số di tích lịch sử văn hóa. Em hãy điền những thông tin cần thiết vào mỗi cột sao cho phù hợp với từng nội dung:
Câu 1 trang 51 Vở bài tập Lịch sử 4: Em hãy quan sát băng thời gian và ghi vào chỗ trống những sự...
Em hãy quan sát băng thời gian và ghi vào chỗ trống những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc
Câu 1 trang 48 VBT Sử lớp 4: Em hãy điền tiếp vào chỗ trống nội dung thích hợp để phản ánh công lao...
Em hãy điền tiếp vào chỗ trống nội dung thích hợp để phản ánh công lao to lớn của các nhân vật lịch sử sau:
Quảng cáo


Câu 2 trang 45 VBT Sử lớp 4:   Trong Bộ Luật Gia Long quy định:
Em hãy lấy dẫn chứng trong SGK (cả phần chữ và phần hình) để chứng minh rằng: Nhà Nguyễn trừng trị tàn bạo những ai chống đối.
Câu 3 trang 44 VBT môn Lịch Sử lớp 4: Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang...
Em hiểu thế nào về câu nói của vua Quang Trung: “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu”?

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...