Mới cập nhật

Bài 8: Sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Kết nối tri thức: Hãy chia sẻ với các bạn về việc em đã...
Lời giải bài tập, câu hỏi Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4, 5; Vận dụng: 1, 2...
Bài 7: Phòng tránh xâm hại Đạo đức 5 Kết nối tri thức: Em cùng các bạn nghe/ hát bài hát “Tự bảo vệ...
Giải Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3, 4; Luyện tập: 1, 2, 3, 4, 5; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 7:...
Bài 6: Lập kế hoạch cá nhân Đạo đức 5 Kết nối tri thức: Mục tiêu Thời gian thực hiện Cách thức thực hiện...
Gợi ý giải Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4, 5; Vận dụng: 1, 2 Bài 6:...
Bài 5: Bảo vệ môi trường sống Đạo đức 5 Kết nối tri thức: Em hãy cùng các bạn nghe/ hát bài “Em yêu...
Giải Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4, 5; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 5: Bảo...
Bài 4: Bảo vệ cái đúng, cái tốt Đạo đức 5 Kết nối tri thức: Em hãy kể về một việc làm đúng, tốt...
Vận dụng kiến thức giải Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1, 2 Bài...
Bài 3: Vượt qua khó khăn Đạo đức 5 Kết nối tri thức: Hãy chia sẻ về khó khăn trong học tập
Gợi ý giải Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4, 5; Vận dụng: 1, 2 Bài 3: Vượt...
Bài 2: Tôn trọng sự khác biệt của người khác Đạo đức 5 Kết nối tri thức: Tham gia trò chơi “Bạn ấy là...
Giải Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1, 2 Bài 2: Tôn trọng sự khác...
Bài 1: Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước Đạo đức 5 Kết nối tri thức: Em hãy nghe/hát bài:...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4, 5; Vận dụng: 1, 2 Bài 1: Biết...
Em hãy lập bảng theo dõi chi tiêu cá nhân theo gợi ý sau: Thời gian Các khoản thu Các khoản chi Ngày…tháng Lập...
Lập bảng theo dõi chi tiêu. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi 2 trang 62 Vận dụng SGK Đạo đức 5...
Thử tài chi tiêu: Bố mẹ đưa cho em 100 000 đồng để đi chợ mua thức ăn cho một bữa cơm gia đình...
Đọc kĩ tình huống để đưa ra cách chi tiêu. Hướng dẫn giải Câu hỏi 1 trang 62 Vận dụng SGK Đạo đức...