SGK Toán 5 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 5 SGK Toán 5 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Toán 5 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Toán 5 - Kết nối tri thức.

Bài 55. Luyện tập chung trang 60 Toán 5 – Kết nối tri thức: Mai có thể gấp hình khai triển ở trên thành...
Trả lời toán lớp 5 trang 60 – Luyện tập chung – SGK Kết nối tri thức với cuộc sống. Chọn câu trả...
Bài 54. Thực hành tính toán và ước lượng thể tích một số hình khối trang 58 Toán 5 – Kết nối tri thức:...
Hướng dẫn trả lời toán lớp 5 trang 58 – Thực hành tính toán và ước lượng thể tích một số hình khối...
Bài 53. Thể tích của hình lập phương trang 54 Toán 5 – Kết nối tri thức: Mai cần bỏ đi bao nhiêu hình...
Lời giải bài tập, câu hỏi toán lớp 5 trang 54 – Thể tích của hình lập phương – SGK Kết nối tri...
Bài 51. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương trang 48 Toán 5 – Kết nối tri thức:...
Phân tích và giải toán lớp 5 trang 48 – Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương...
Bài 52. Thể tích của hình hộp chữ nhật trang 51 Toán 5 – Kết nối tri thức: Thể tích khối hình đó là...
Vận dụng kiến thức giải toán lớp 5 trang 51- Thể tích của hình hộp chữ nhật – SGK Kết nối tri thức...
Bài 49. Hình khai triển của hình lập phương – hình hộp chữ nhật và hình trụ trang 40 Toán 5 – Kết nối...
Trả lời toán lớp 5 trang 40 – Hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ –...
Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật trang 44 Toán 5 – Kết nối tri...
Lời giải bài tập, câu hỏi toán lớp 5 trang 44 – Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình...
Bài 47. Mét khối trang 35 Toán 5 – Kết nối tri thức: Đọc số đo thể tích của mỗi bể bơi dưới đây...
Giải toán lớp 5 trang 35 – Mét khối – SGK Kết nối tri thức với cuộc sống. Đọc số đo thể tích...
Bài 48. Luyện tập chung trang 38 Toán 5 – Kết nối tri thức: Thể tích của hình bên là ? cm3
Hướng dẫn cách giải/trả lời toán lớp 5 trang 38 – Luyện tập chung – SGK Kết nối tri thức với cuộc sống....
Bài 45. Thể tích của một hình trang 30 Toán 5 – Kết nối tri thức: Hình hộp chữ nhật A gồm bao nhiêu...
Hướng dẫn giải toán lớp 5 trang 30 – Thể tích của một hình – SGK Kết nối tri thức với cuộc sống....

Mới cập nhật

Tại sao trước khi gieo hạt nên ngâm hạt trong nước ấm có nhiệt độ từ 350C đến 400C?
Ngâm hạt trong nước ẩm để làm mềm vỏ hạt và tăng áp suất thẩm thấu để hạt hút nước Phân tích và giải...
Sắp xếp các bước tiến hành sau đây để được quy trình đúng khi tiến hành thí nghiệm quan sát sự sinh trưởng và...
Các bước thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng và thực hành quan sát Gợi ý giải 38.1 - Bài 38....
Vận dụng những hiểu biết về vòng đời của sâu hại, đề xuất biện pháp phòng ngừa và diệt sâu hại để bảo vệ...
Dựa vào đặc điểm các giai đoạn phát triển ở côn trùng Hướng dẫn giải 37.8 - Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng...
Vận dụng kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
Sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chịu sự tác động của các nhân tố như nhiệt độ Giải và trình bày...
Ghép các thông tin trong cột A với cột B trong bảng sau sao cho phù hợp
Sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chịu sự tác động của các nhân tố như nhiệt độ Lời giải 37.6 ...
Vận dụng kiến thức về ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của...
Con người đã chủ động điều khiển các yếu tố bên ngoài cho phù hợp thông qua các biện pháp Phân tích và giải...