SGK Tin học 5 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 5 SGK Tin học 5 - Kết nối tri thức

Mới cập nhật

Bài 5. Bản quyền nội dung thông tin trang 24, 25, 26 Tin học 5 Kết nối tri thức: Bài thơ trong Hình 24...
HS quan sát hình ảnh, kết hợp thông tin sgk, internet để hoàn thành bài tập trên. Phân tích và lời giải Câu...
Trong bài trình chiếu về Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi, các bạn đã sử dụng một số thông tin từ website thieunien. vn....
HS liên hệ bản thân kết hợp thông tin sgk, internet để hoàn thành bài tập trên. Giải chi tiết Câu hỏi Vận...
Em hãy quan sát một phần trang sách trong Mĩ thuật 4, bộ sách với cuộc sống
HS quan sát hình ảnh, kết hợp thông tin sgk, internet để hoàn thành bài tập trên. Lời giải bài tập, câu hỏi...
Ghép mỗi tình huống ở cột bên trái với một thái độ ở cột bên phải sao cho phù hợp Tình huống Thái độ...
HS liên hệ bản thân, tham khảo thông tin sgk, internet để hoàn thành bài tập trên. Trả lời Câu hỏi trang 28...
An vô tình để quên nhật kí trong ngăn bàn. Bình thấy được liền đọc lén
HS liên hệ bản thân, tham khảo thông tin sgk, internet để hoàn thành bài tập trên. Giải chi tiết Câu hỏi trang...
Ghép mỗi tình huống ở cột bên trái với một cách ghi nguồn thông tin ở cột bên phải sao cho phù hợp
HS liên hệ bản thân, tham khảo thông tin sgk, internet để hoàn thành bài tập trên. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu...
Hãy chọn phát biểu sai: A. Tác giả có quyền cho phép người khác sử dụng nội dung thông tin của mình. B
HS liên hệ bản thân kết hợp thông tin sgk, internet để hoàn thành bài tập trên. Trả lời Câu hỏi trang 25...
Bài thơ trong Hình 24 là của tác giả nào? Bài viết trong Hình 25 là của ai?
Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi Khởi động trang 29 SGK Tin học 5 Kết nối tri thức - Bài...
Bài 4. Cây thư mục trang 19, 20, 21 Tin học 5 Kết nối tri thức: Trong chương trình Tin học lớp 3, em...
Lời Giải Câu hỏi trang 19: KĐ, CH, Câu hỏi trang 20, Câu hỏi trang 21; Câu hỏi trang 23: LT, VD Bài...
Bài 3. Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề trang 15, 16, 17 Tin học 5 Kết nối tri thức: Vào đầu...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 14: KĐ, CH, Câu hỏi trang 15; Câu hỏi trang 16: HĐ, CH; Câu hỏi...