SGK Hoạt động trải nghiệm 5 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 5 SGK Hoạt động trải nghiệm 5 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Hoạt động trải nghiệm 5 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Hoạt động trải nghiệm 5 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Tuần 18 trang 49, 50, 51 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: Tham gia chương trình văn nghệ với chủ đề...
Vận dụng những nhận biết của em về gia đình đầm ấm. Giải và trình bày phương pháp giải SHDC, HĐ 1, HĐ...
Tuần 17 trang 47, 48, 49 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: Tham gia trò chuyện về chủ đề “Gia đình...
Vận dụng những nhận biết của em về gia đình đầm ấm. Hướng dẫn trả lời SHDC, HĐ 1, HĐ 2, HĐ 3,...
Tuần 16 trang 45, 46 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: Nghe phổ biến về việc xây dựng Qũy nhân ái...
Vận dụng kĩ năng quản lí chi tiêu và lập kế hoạch của bản thân. Giải chi tiết SHDC, HĐ, SHL, TĐG -...
Tuần 15 trang 43, 44 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: Tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Thành...
Vận dụng kĩ năng quản lí chi tiêu và lập kế hoạch của bản thân. Lời giải bài tập, câu hỏi SHDC, HĐ...
Tuần 14 trang 41, 42 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: Tham gia hoặc lắng nghe giới thiệu những cuốn sách...
Vận dụng kĩ năng quản lí chi tiêu và lập kế hoạch của bản thân. Giải SHDC, HĐ 1, HĐ 2; SHL: CH...
Tuần 13 trang 38, 39, 40 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: HS chia sẻ kết quả. Gợi ý: Gia đình...
Vận dụng kĩ năng quản lí chi tiêu và lập kế hoạch của bản thân. Giải SHDC, HĐ 1, HĐ 2, HĐ 3;...
Tuần 12 trang 36, 37 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: Báo cáo kết quả tổ chức sự kiện về truyền...
Vận dụng kiến thức của bản thân về tôn sư trọng đạo. Hướng dẫn giải SHDC, HĐ 1, HĐ 2, SHL, TĐG -...
Tuần 11 trang 33, 34, 35 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: Trình bày về kế hoạch làm sản pẩm tri...
Vận dụng kiến thức của bản thân về tôn sư trọng đạo. Trả lời SHDC, HĐ 1, HĐ 2, HĐ 3; SHL: CH...
Tuần 10 trang 30, 31, 32 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: Giới thiệu các truyền thống của nhà trường thông...
Vận dụng kiến thức của bản thân về tôn sư trọng đạo. Vận dụng kiến thức giải SHDC, HĐ 1, HĐ 2; SHL:...
Tuần 9 trang 26, 27, 28 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: Tham gia phát động tổ chức sự kiện về...
Tham gia sinh hoạt dưới cờ. Hướng dẫn giải SHDC, HĐ 1, HĐ 2; SHL: CH 1, CH 2 - Tuần 9 trang...