Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Địa lí 5 Câu 1 trang 28 Vở BT Địa lý 5: Bài 15. Thương...

Câu 1 trang 28 Vở BT Địa lý 5: Bài 15. Thương mại và du lịch...

Câu 1 trang 28 Vở bài tập Địa lí 5. Bài 15. Thương mại và du lịch

Gạch bỏ những ô chữ không đúng:

Advertisements