Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 4 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 4 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên các di sản thế giới: Vịnh Hạ Long, Phong...

Bài 4 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 9. Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên các di sản thế giới: Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ. Bài 15: Thương mại và du lịch

Quảng cáo

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên các di sản thế giới: Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Di tích Mĩ Sơn, Phố cổ Hội An vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây: