Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 20 (Bài 15: Thương mại và du lịch) Tập...

Bài 2 trang 20 (Bài 15: Thương mại và du lịch) Tập bản đồ Địa lí 9: Hoạt động nội thương tập trung ít nhất ở:...

Bài 2 trang 20 (Bài 15: Thương mại và du lịch) Tập bản đồ Địa lí 9. ☐ Trung du và miền núi Bắc Bộ. Bài 15: Thương mại và du lịch

Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng.

Hoạt động nội thương tập trung ít nhất ở:

☐ Tây Nguyên

Quảng cáo

☐ Bắc Trung Bộ

☐ Trung du và miền núi Bắc Bộ

Hoạt động nội thương tập trung ít nhất ở:

☒ Tây Nguyên

☐ Bắc Trung Bộ

☐ Trung du và miền núi Bắc Bộ