Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 3 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 9: Hãy xếp...

Bài 3 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 9: Hãy xếp các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sau đây vào những nhóm hàng tương ứng ở bảng bên....

Bài 3 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 9. Các mặt hàng: dầu thô, quần áo may sẵn, giày dép, tôm đông lạnh, gạo, cà phê, hàng mây tre đan, hàng thêu ren, hạt điều, Bài 15: Thương mại và du lịch

Quảng cáo

Hãy xếp các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sau đây vào những nhóm hàng tương ứng ở bảng bên.

Các mặt hàng: dầu thô, quần áo may sẵn, giày dép, tôm đông lạnh, gạo, cà phê, hàng mây tre đan, hàng thêu ren, hạt điều, than đá, cao su, gỗ và các sản phẩm gỗ, rau quả, chè.

Các nhóm hàng Các mặt hàng
Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản  
Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp  
Hàng nông, lâm, thủy sản  

 

Các nhóm hàng Các mặt hàng
Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản dầu thô, than đá
Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp quần áo may sẵn, giày dép, hàng mây tre đan, hàng thêu ren
Hàng nông, lâm, thủy sản tôm đông lạnh, gạo, cà phê, hạt điều, cao su, gỗ và các sản phẩm gỗ, rau quả, chè.