Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì...

Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?...

Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 23 SGK Lịch sử 6

Advertisements (Quảng cáo)

Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 23, 26 để trả lời.

Quan sát lược đồ ở trang 26, ta thấy Người tối cổ sinh sống ở khắp nơi trên đất nước ta, từ Bắc tới Nam.

– Ở miền Bắc: Người tối cổ sống ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lai Châu,…

– Ở miền Trung: Người tối cổ sống ở Thanh Hóa là chủ yếu.

– Ở miền Nam: Người tối cổ sống ở Đồng Nai, An Giang,…

Mục lục môn Sử 6