Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang –...

Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang – Âu Lạc....

Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang – Âu Lạc.. Giải bài tập 4 ôn tập chương 1 và 2 trang 46 SGK Lịch sử 6

Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang – Âu Lạc.

dựa vào những kiến thức đã học ở bài 13 và 15 để trả lời.

Quảng cáo

– Hiện vật tiêu biểu cho văn minh Văn Lang – Âu Lạc là Trống đồng.

– Công trình tiêu biểu cho văn minh Văn Lang – Âu Lạc là thành Cổ Loa.

– Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ nói lên cội nguồn của dân tộc.

– Truyền thuyết Sơn Tinh -Thủy Tinh nói lên việc chống lũ lụt, bảo vệ mùa màng của dân tộc.

– Truyện thánh Gióng nói lên truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Quảng cáo