Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người...

Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?...

Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 53 SGK Lịch sử 6

Quảng cáo

Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 53 để suy luận trả lời.

Nhà Hán vẫn tiếp tục đưa người Hán sang ở nước ta vì chúng vẫn muốn thực hiện âm mưu đồng hóa nhân dân ta.

Quảng cáo