Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ...

Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc?...

Chia sẻ
Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc?. Giải bài tập câu 1 a trang 69 SGK Lịch sử 6

Tại sao Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc?

dựa vào những kiến thức đã học để lí giải.

Quảng cáo