Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ...

Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc?...

Chia sẻ
Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc?. Giải bài tập câu 1 a trang 69 SGK Lịch sử 6

Đề bài

Tại sao Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc?

dựa vào những kiến thức đã học để lí giải.

var is_open =false;

Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử này là thời Bắc thuộc vì: Từ 179 đến thế kỉ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.