Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Nêu tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.

Nêu tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng....

Nêu tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.. Giải bài tập 3 trang 66 SGK Lịch sử 6

Nêu tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.

Quảng cáo

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 65 để trả lời.

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng:

– Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nhân dân các vùng xung quanh nổi dậy hưởng ứng và giành được quyền làm chủ cùng đất của mình.

– Ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân bao vây phủ thành Tống Bình và chiếm được thành, sắp đặt việc cai trị đất nước.

Quảng cáo