Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?...

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? Giải bài tập 2 trang 13 SGK Lịch sử 6

Advertisements (Quảng cáo)

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 11 để trả lời

Xã hội cổ đại phương Đông gồm 3 tầng lớp:

– Nông dân: là bộ phận đông đảo nhất và là lực lượng sản xuất chính. Họ nhận ruộng đất ở công xã để cày cấy, nộp một phần thu hoạch và lao dịch không công cho quý tộc.

Advertisements (Quảng cáo)

– Quý tộc, quan lại: là tầng lớp trên trong xã hội, có nhiều của cải và quyền thế, đứng đầu là một ông vua nắm mọi quyền hành. Họ sống chủ yếu nhờ bóc lộ nông dân và nô lệ.

– Nô lệ: là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Chủ yếu phục vụ trong các gia đình của quý tộc và quan lại, thân phận của người nô lệ không khác gì con vật.