Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6 Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa...

Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Câu 3. Cho biết các câu dưới đây đúng hay...

Câu 3. Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.. Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 – Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời

Câu 1. Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau ?

Do khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi. 

+ Nửa cầu ngả về phía Mặt trời sinh ra mùa nóng, do góc chiếu lớn.

+ Nửa cầu không ngả về phía Mặt trời sinh ra mùa lạnh, do góc chiếu nhỏ.

Câu 2. 

 

Mùa Tính theo dương lịch Tính theo âm dương lịch
Mùa Xuân Từ ngày 21-3 (xuân phân) đến ngày 22-6 (hạ chí) Từ ngày 4-5 tháng 2 dương lịch (lập xuân) đến ngày 5-6 tháng 5 dương lịch (lập hạ)
Mùa Hạ Từ ngày 22-6 (hạ chí) đến ngày 23-9 (thu phân) Từ ngày 5-6 tháng 5 dương lịch (lập hạ) đến ngày 7-8 tháng 8 dương lịch (lập thu)
Mùa Thu Từ ngày 23-9 (thu phân) đến ngày 22-12 (đông chí) Từ ngày 7-8 tháng 8 dương lịch (lập thu) đến ngày 7-8 tháng 11 dương lịch (lập đông)
Mùa Đông Từ ngày 22-12 (đông chí) đến ngày 21-3 (xuân phân) Từ ngày 7-8 tháng 11 dương lịch (lập đông) Đến ngày 4-5 tháng 2 dương lịch (lập xuân)

 Quan sát bảng thống kê trên, hãy :

– Điền vào phần mở ngoặc đơn (……) của hình 8 các chữ : âm dương lịch và dương lịch.

– Điền các chữ : lập hạ, lập thu, lập đông, lập xuân ; xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí, vào những chỗ để trống (?…) trong hình 8.

Quảng cáo

Câu 3.

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Sở dĩ Trái Đất có lúc chúc nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời vì “trục” Trái Đất có độ nghiêng cố định, nhưng hướng nghiêng luôn thay đổi

Đúng   □

Sai      □

b) Vào hai ngày 21 tháng 3 và 23 tháng 9 mọi địa điểm trên Trái Đất đều nhận được thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt như nhau.

Đúng  □

Sai     □

a) Sai

b) Sai

Quảng cáo