Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6 Câu 1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Trái...

Câu 1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào ? Quỹ đạo chuyển động có...

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào ? Quỹ đạo chuyển động có hình dạng như thế nào?. Câu 1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 – Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời

Dựa vào hình 23 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

Quảng cáo

– Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào ? Quỹ đạo chuyển động có hình dạng như thế nào?

– Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất có còn tự quay không. Hướng chuyển động và độ nghiêng của trục Trái Đất trong khi chuyển động.

– Trái đất chuyển động quang Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông. Quỹ đạo chuyển động có dạng hình elip gần tròn.

– Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất đồng thời vẫn tự quay quanh trục. Hướng chuyển động và độ nghiêng của trục Trái Đất trong khi chuyển động không đổi (sự chuyển động tịnh tiến)

Quảng cáo