Trang chủ Lớp 6 SBT Lịch sử lớp 6 Bài tập 2 trang 79 SBT Lịch Sử 6: Trận chiến trên...

Bài tập 2 trang 79 SBT Lịch Sử 6: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại,...

Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại, mở ra thời kì độc lập lâu dài của dân tộc.. Bài tập 2 trang 79 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6 – Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Advertisements (Quảng cáo)

Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào các ô  trước các câu sau.

1.  Ngô Quyển (898 – 944), người Hải Dương, cha là Ngô Mân, làm châu

mục Hải Dương, là một tướng giỏi và được Dương Đình Nghệ tin yêu gả con gái cho.

2.  Năm 938, vua Nam Hán chỉ huy một đạo quân thuỷ sang xâm lược nước ta.

3.  Nước triều bắt đầu rút. Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.

4.  Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại, mở ra thời kì độc lập lâu dài của dân tộc.

Trả lời 

Đ: 3, 4;

s : 1,2