SBT Lịch sử lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Lịch sử lớp 6
Giải SBT Sử 6 trong Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 trên Baitapsgk.com
Bài tập 5 trang 79 Sách bài tập Lịch Sử 6: Là chiến thắng vĩ đại đã đập tan ý chí xâm lược nước...
1. Vì sao nói : Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đai của dân tôc ta ?
Quảng cáo


Luyện tập

Kể lại ngày đầu tiên đi học_bài 1, Ai mà chẳng có những ngày ấu thơ nhỉ? Những ngày ấy, dù hạnh phúc, dù...
- Kể lại ngày đầu tiên đi học_bài 1. Ai mà chẳng có những ngày ấu thơ nhỉ? Những ngày ấy, dù hạnh...
Từ đồng nghĩa là gì?Ghi nhớ: * TĐN là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau . Có thể chia TĐN...
Văn nghị luận - Từ đồng nghĩa là gì?. a) Ghi nhớ: * TĐN là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống...
Lý thuyết Mặt phẳng nghiêng, Mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực ta cần thiết phải tác dụng vào vật để kéo vật lên...
Mặt phẳng nghiêng - Lý thuyết Mặt phẳng nghiêng. Mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực ta cần thiết phải tác dụng vào vật...
Bài 6 trang 124 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 : Thả vài cục nưóc đá từ trong tủ lạnh vào...
Bài 6 trang 124 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 . 20. Bài: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự...
Hoạt động 7 trang 84 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 15: Đòn bẩy
Hoạt động 7 trang 84 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lực nâng do tay người tác dụng lên càng...