SBT Lịch sử lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Lịch sử lớp 6
Giải SBT Sử 6 trong Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 trên Baitapsgk.com
Bài tập 5 trang 79 Sách bài tập Lịch Sử 6: Là chiến thắng vĩ đại đã đập tan ý chí xâm lược nước...
1. Vì sao nói : Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đai của dân tôc ta ?

Quảng cáo

Luyện tập

Soạn bài Chỉ từ trang 136 Văn 6 – Ngữ văn lớp 6
Chỉ từ - Soạn bài Chỉ từ trang 136 SGK Văn 6. Câu 1: Đọc đoạn văn trong mục 1, SGK - tr.137 (trích...
Câu 22.1, 22.2, 22.3, 22.7 phần bài tập trong SBT trang 78,79 Vở BT Vật lý 6: 22.1
Câu 22.1, 22.2, 22.3, 22.7 phần bài tập trong SBT – Trang 78,79 Vở bài tập Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài...
Soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự trang 44 Văn 6 – Văn lớp 6
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự - Soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự trang...
Dàn bài tham khảo Viết bài tập làm văn số 6 – Văn tả người, Đề 4: Em đã có dịp xem vô tuyến,...
Viết bài tập làm văn số 6 - Văn tả người - Dàn bài tham khảo Viết bài tập làm văn số 6 -...
Bài tập 3 trang 23 Sách BT Lịch Sử 6: Người tối cổ Công cụ đá ghè đẽo thô sơ, nhiều mảnh đá ghè
Người tối cổ Công cụ đá ghè đẽo thô sơ, nhiều mảnh đá ghè mỏng . Bài tập 3 trang 23 Sách bài tập (SBT)...