SBT Lịch sử lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Lịch sử lớp 6
Giải SBT Sử 6 trong Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 trên Baitapsgk.com
Bài tập 5 trang 79 Sách bài tập Lịch Sử 6: Là chiến thắng vĩ đại đã đập tan ý chí xâm lược nước...
1. Vì sao nói : Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đai của dân tôc ta ?

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 134 trang 23 Sách bài tập lớp 6 tập 1: Điền chữ số vào dấu * để 3*5 chia hết cho 3 b) 7*2...
Điền chữ số vào dấu * để : a) 3*5 chia hết cho 3 b) 7*2 chia hết cho 9 c) *63* chia hết cho 2, 3,...
Giải bài 1 trang 84 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Những thành quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát...
Giải bài 1 trang 84 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều - Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển...
Bài 1,2,3 trang 161 SGK Sinh 6: Bài 50. Vi Khuẩn
Bài 1,2,3 trang 161 SGK Sinh 6: Bài 50. Vi Khuẩn. Câu 1. Vi khuẩn có những hình dạng nào ? Cấu tạo của...
Câu 44 trang 73 SBT Toán 6 tập 1: Tính và so sánh kết quả.
Tính và so sánh kết quả.. Câu 44 trang 73 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Bài 5: Cộng hai số...
Bài 19 trang 82 – Sách giáo khoa Toán 6 tập 2, Bài 19. Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và...
Bài 19. Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy. Bài 19 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập...