SBT Lịch sử lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Lịch sử lớp 6
Giải SBT Sử 6 trong Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 trên Baitapsgk.com
Bài tập 5 trang 79 Sách bài tập Lịch Sử 6: Là chiến thắng vĩ đại đã đập tan ý chí xâm lược nước...
1. Vì sao nói : Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đai của dân tôc ta ?
Quảng cáo


Luyện tập

Hoạt động 3 trang 38 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi một thủ môn bỏng đá chụp lấy một quả...
Hoạt động 3 trang 38 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Nhận xét: Thủ môn tác dụng một lực lên quả...
Bài 6 trang 131 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Tính
Luyện tập - Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên - Bài 6 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6...
Bài tập trắc nghiệm trang 62 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau . Bài tập trắc nghiệm trang...
Bài tập 5 trang 18 SBT Lịch Sử 6: Ai Cập: Xây dựng các Kim tự tháp, tượng Nhân sư, các đền đài, lăng
Ai Cập: Xây dựng các Kim tự tháp, tượng Nhân sư, các đền đài, lăng tẩm, các pho tượng,đồ gốm, trang sức.. chữ tượng...
Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào ? Tên nước là gì ? Vị vua đầu tiên là ai ?
Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào ? Tên nước là gì ? Vị vua đầu tiên là ai ?. •...