SBT Lịch sử lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Lịch sử lớp 6
Giải SBT Sử 6 trong Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 trên Baitapsgk.com

Bài tập 3 trang 81 bài tập SBT Lịch Sử 6: Năm 938 Kháng chiến chống quân Nam Hán...
Bài tập 3. Hãy hoàn thành bảng thống kê dưới đây về những sự kiộn lịch sử chính từ thời dựng nước đến thế kỉ X
Bài tập 2 trang 81 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6: Người lãnh đạo dân ta chống xâm...
Bài tập 2. Hãy nối nhân vật ở cột giữa với các ô hai bên sao cho đúng.
Bài tập 2 trang 79 SBT Lịch Sử 6: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào các ô  trước
Bài tập 1 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6: Kết quả lớn nhất của chiến thắng...
Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.
Bài tập 4 trang 77 Sách bài tập Lịch Sử 6: Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đã đánh...
Bài tập 4. Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ ?
Bài tập 5 trang 77 SBT Lịch Sử 6: – Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên...
Bài tập 5. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược diễn ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào ?

Luyện tập

Câu 2 trang 23 Sách bài tập (SBT) Địa 6: Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường...
Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường dùng 3 loại kí hiệu dưới đây . Câu 2...
Bài 39 trang 79 sgk Toán 6 tập 1, Bài số 39, Toán lớp 6 trang 79: Tính1 + (-3) + 5 + (-7)...
Bài số 39, Toán lớp 6 trang 79: Tính a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);. Bài 39 trang...
Tả một con chim thường gặp hằng ngày mà em thích nhất, Đề: Em hãy tả một con chim thường gặp hằng ngày mà...
Văn miêu tả lớp 6 - Tả một con chim thường gặp hằng ngày mà em thích nhất. Đề: Em hãy tả một con...