SBT Lịch sử lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Lịch sử lớp 6
Giải SBT Sử 6 trong Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 trên Baitapsgk.com
Bài tập 5 trang 79 Sách bài tập Lịch Sử 6: Là chiến thắng vĩ đại đã đập tan ý chí xâm lược nước...
1. Vì sao nói : Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đai của dân tôc ta ?

Luyện tập

Em hãy xác định trên lược đồ 12.3 những vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ...
Trả lời câu hỏi trang 65 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 12: Các vương quốc...
Quan sát hình 12.2, hình 12.3 kết hợp với nội dung trong bài, em hãy trả lời các câu hỏi sau: Nêu tỉ lệ...
Trả lời câu hỏi trang 152 SGK Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí....
Nêu những đặc điểm khác nhau giữa nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo.
Trả lời câu hỏi Nguồn năng lượng tái tạo trang 174 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức - Giải...
Bài 23 trang 75 Toán 6 tập 1, Tính:2763 + 152; b) (-7) + (-14)
Tính: a) 2763 + 152; b) (-7) + (-14). Bài 23 trang 75 sgk toán 6 tập 1 - Cộng hai số nguyên cùng...
Bài tập 2 trang 51 vở bài tập lịch sử 6: Dùng bút chì sáp màu thể hiện diễn biến cuộc khởi nghĩa của...
Bài tập 2 trang 51 vở bài tập lịch sử 6. Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) ...