SBT Lịch sử lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Lịch sử lớp 6
Giải SBT Sử 6 trong Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 trên Baitapsgk.com
Bài tập 5 trang 79 Sách bài tập Lịch Sử 6: Là chiến thắng vĩ đại đã đập tan ý chí xâm lược nước...
1. Vì sao nói : Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đai của dân tôc ta ?
Quảng cáo


Luyện tập

Câu 1.b trang 45 SBT Địa 6: Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho là sai.
Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho là sai.. Câu 1.b trang 45 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6...
Bài 6.7 trang 22 SBT Lý 6: Xét hai toa tàu thứ ba và thứ tư trong một đoàn tàu đang lên dốc. Lực...
Xét hai toa tàu thứ ba và thứ tư trong một đoàn tàu đang lên dốc. Lực mà toa tàu thứ ba tác dụng...
Bài tập 3 trang 68 bài tập SBT Lịch Sử 6: Tục hoả táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi...
Tục hoả táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay xuống biển là văn hóa người Chăm....
Bài 6 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điền chữ số vào dấu * để
Bài tập - Chủ đề 7 : Tính chất chia hết - Bài 6 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...
Writing – trang 46 Unit 12 Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng hợp bài tập Writing unit 12 có đáp án...
Tổng hợp bài tập Writing unit 12 có đáp án và lời giải chi tiết . Writing - trang 46 Unit 12 Sách Bài...