Trang chủ Lớp 6 SBT Lịch sử lớp 6 Bài tập 4 trang 79 SBT Lịch Sử 6: Kế hoạch chủ...

Bài tập 4 trang 79 SBT Lịch Sử 6: Kế hoạch chủ động ở chỗ Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo...

Kế hoạch chủ động ở chỗ : Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã chủ động chọn khúc sông này và chuẩn bị một trận quyết chiến…. Bài tập 4 trang 79 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6 – Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Bài tập 4. Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm 

Trả lời 

– Kế hoạch chủ động ở chỗ : Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã chủ động chọn khúc sông này và chuẩn bị một trận quyết chiến…

– Độc đáo ở chỗ : Ông đã huy động quân, dân lên rừng chặt hàng ngàn cây gỗ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắt rồi đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng, xây dựng thành một trận địa cọc ngầm, có quân mai phục hai bên bờ ; thuyền chiến của ta là loại nhỏ nhẹ có thể dễ dàng luồn lách ở trận địa bãi cọc ngầm. Mặt khác, ta thấy Ngô Quyền đã tận dụng được sự lợi hại của nước thuỷ triều để đề ra kế hoạch đánh giặc…