Trang chủ Lớp 7 Công nghệ 7 Thực hành bài 35 trang 93 Công Nghệ 7

Thực hành bài 35 trang 93 Công Nghệ 7...

Bài 35. Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều – Thực hành bài 35 trang 93 SGK Công Nghệ 7. Nhận biết và chọn một số giống gà thông qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều của gà cần :

Advertisements (Quảng cáo)

I. VẬT LIỆU VÀ CÁC DỤNG CỤ CẦN THIẾT 

1. Chuẩn bị

Tranh ảnh của một số giống gà: Gà Hồ, gà Mía, gà Lơgo, gà Plymut, gà Ri.

II/ QUY TRÌNH THỰC HÀNH

1. Nhận biết ngoại hình qua hình dáng toàn thân

+ Loại hình sản xuất trứng: thể hình dài 

+ Loại hình sản xuất thịt: thể hình ngắn 

Nhận xét ngoại hình

+ Hình a: mào đơn ở gà Ri

+ Hình b: mào hình hạt đậu ở gà Hồ

+ Hình c: chân gà Hồ to, thấp, chân có 3 hàng vẩy.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Hình d: chân gà Đông Cảo cao, to, xù xì nhiều

2. Nhận biết ngoại hình qua màu sắc lông da 

Gà plymut sắc lông màu vần đen giống lông cú.

Gà lơgo sắc lông màu trắng.

Gà ác lông trắng da đen.

Gà ri da vàng hoặc vàng trắng, lông pha tạp

3. Nhận biết ngoại hình qua các đặc điểm nội bật như: mào, tích, tai, chân,…

III. THỰC HÀNH

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ