Bài 15. Nuôi cá ao trang 73 Công nghệ 7 Kết nối tri thức: Ao nuôi cá cần chuẩn bị như thế nào? Khi...
Giải chi tiết bài 15. Nuôi cá ao trang 73 SGK Công nghệ 7 Kết nối tri thức. Ao nuôi cá cần chuẩn...
Bài 12. Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ trang 57 Công nghệ 7 Kết nối tri thức: Thịt gà là nguồn thực phẩm...
Phân tích và giải bài 12. Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ trang 57 SGK Công nghệ 7 Kết nối tri thức....
Bài 14. Giới thiệu về thủy sản trang 70 Công nghệ 7 Kết nối tri thức: Động vật thủy sản gồm những loài nào?...
Trả lời bài 14. Giới thiệu về thủy sản trang 70 SGK Công nghệ 7 Kết nối tri thức. Động vật thủy sản...
Bài 10. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi trang 47 Công nghệ 7 Kết nối tri thức: Muốn vật nuôi khỏe mạnh, lớn...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 10. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi trang 47 SGK Công nghệ 7 Kết nối...
Bài 11. Phòng và trị bệnh cho vật nuôi trang 52 Công nghệ 7 Kết nối tri thức: Vì sao vật nuôi bị bệnh?...
Lời Giải bài 11. Phòng và trị bệnh cho vật nuôi trang 52 SGK Công nghệ 7 Kết nối tri thức. Vì sao...
Bài 8. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trang 33 Công nghệ 7 Kết nối tri thức: Thời gian nào trong năm là...
Giải bài 8. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trang 33 SGK Công nghệ 7 Kết nối tri thức. Thời gian nào...
Bài 9. Giới thiệu về chăn nuôi trang 40 Công nghệ 7 Kết nối tri thức: Chăn nuôi có vai trò như thế nào...
Trả lời bài 9. Giới thiệu về chăn nuôi trang 40 SGK Công nghệ 7 Kết nối tri thức. Chăn nuôi có vai...
Bài 5. Nhân giống vô tính cây trồng trang 21 Công nghệ 7 Kết nối tri thức: Nhân giống cây trồng bằng phương pháp...
Lời Giải bài 5. Nhân giống vô tính cây trồng trang 21 SGK Công nghệ 7 Kết nối tri thức. Nhân giống cây...
Bài 7. Giới thiệu về rừng trang 29 Công nghệ 7 Kết nối tri thức: Rừng là gì? Rừng có vai trò như thế...
Hướng dẫn trả lời bài 7. Giới thiệu về rừng trang 29 SGK Công nghệ 7 Kết nối tri thức. Rừng là gì?...
Bài 3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng trang 14 Công nghệ 7 Kết nối tri thức: Kể...
Hướng dẫn trả lời bài 3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng trang 14 SGK Công nghệ...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...