Trang chủ Lớp 7 Công nghệ 7 Em hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng...

Em hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng hạt và trồng cây con?...

Ôn tập Phần I – Trồng trọt – Bài 9 trang 53 SGK Công nghệ 7. Em hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng hạt và trồng cây con?

Advertisements (Quảng cáo)

Em hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng hạt và trồng cây con?

Gieo bằng hạt:

Ưu điểm: tốn ít công lao động, đơn giản, dễ làm, nhanh

Nhược điểm: không đảm bảo được mật độ khoảng cách giữa các cây với nhau, độ nông sâu của cây so với mặt đất, thất thoát nhiều vì sâu kiến

Trồng cây con:

Ưu điểm: ít thất thoát hạt giống, đảm bảo về mật độ, khoảng cách, độ nông sâu

Nhược điểm: lâu, tốn công, yêu cầu kỹ thuật cao hơn