Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 41 trang 127: Quan sát...

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 41 trang 127: Quan sát hình 41.1 và các kiến thức đã học, cho biết:...

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 41 trang 127. Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ang-ti chủ yếu nằm trong môi trường nhiệt đới.. Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Quan sát hình 41.1 và các kiến thức đã học, cho biết:

Quảng cáo

+ Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ảng-ti nằm trong môi trường nào?

+ Loại gió thổi quanh năm ở đây là gió gì? Thổi theo hướng nào?

– Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ang-ti chủ yếu nằm trong môi trường nhiệt đới.

– Loại gió thổi quanh năm ở đây là gió Tín phong trên biển, thổi theo hướng đông nam.

Quảng cáo

Mục lục môn Địa 7