Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 41 trang 126: Quan sát...

Câu hỏi thảo luận số 1 bài 41 trang 126: Quan sát hình 41.1, cho biết Trung và Nam Mĩ giáp các biển và đại dương nào?...

Chia sẻ
Câu hỏi thảo luận số 1 bài 41 trang 126. Quan sát hình 41.1, cho biết Trung và Nam Mĩ giáp các biển và đại dương nào?. Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Quan sát hình 41.1, cho biết Trung và Nam Mĩ giáp các biển và đại dương nào?

Quảng cáo

Trung và Nam Mĩ giáp biển Ca-ri-bê và hai đại dương: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.Mục lục môn Địa 7

Chia sẻ