Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 39 trang 124: Dựa vào...

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 39 trang 124: Dựa vào bảng (trang 124) cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ....

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 39 trang 124. Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Quảng cáo

Dựa vào bảng (trang 124 SGK) cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ.

Các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ đều chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP của mỗi nước, cụ thể Ca-na-đa và Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%.

Quảng cáo

Mục lục môn Địa 7