Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 39 trang 124: Dựa vào...

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 39 trang 124: Dựa vào bảng (trang 124) cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ....

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 39 trang 124. Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Quảng cáo
Đang tải...

Dựa vào bảng (trang 124 SGK) cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ.

Các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ đều chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP của mỗi nước, cụ thể Ca-na-đa và Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%.


Mục lục môn Địa 7